График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
Информационни технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164018-M164018
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
04.02.2018
/Неделя/
M164018-M164018
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164018-M164018
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
04.02.2018
/Неделя/
M164018-M164018
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИТБ)
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164018-M164018
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
04.02.2018
/Неделя/
M164018-M164018
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ И СРЕДИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164018-M164018
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
04.02.2018
/Неделя/
M164018-M164018
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17