График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
Инвестиционен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

04.02.2018
/Неделя/
M134044-M154008
10:45-12:15 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M134044-M154008
16:00-17:30 ч.

Кабинет на титуляра
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

04.02.2018
/Неделя/
M134044-M154008
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 9
04.02.2018
/Неделя/
M134044-M154008
19:30-21:00 ч.
Ректорат
Аудитория 9
КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

04.02.2018
/Неделя/
M134044-M154008
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M134044-M154008
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИМ)
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ

04.02.2018
/Неделя/
M134044-M154008
12:30-14:00 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M134044-M154008
17:45-19:15 ч.

Кабинет на титуляра
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

04.02.2018
/Неделя/
M134044-M154008
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M134044-M154008
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра