График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
Застраховане
Дисциплина Дата Час / зала
ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ

ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ