График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
БАНКОВ ОДИТ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164044-M164045
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
04.02.2018
/Неделя/
M164044-M164045
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ТЪРГОВСКАТА БАНКА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164044-M164045
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
04.02.2018
/Неделя/
M164044-M164045
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
БАНКОВ МАРКЕТИНГ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ
Ас. д-р ТАНЕР ИСМАИЛОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164044-M164045
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
04.02.2018
/Неделя/
M164044-M164045
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (БМ)
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164044-M164045
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
04.02.2018
/Неделя/
M164044-M164045
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Практически банков мениджмънт
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ