График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ЗМ)
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25