График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
БЮДЖЕТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ

04.02.2018
/Неделя/
M074102-M164046
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 9
04.02.2018
/Неделя/
M074102-M164046
19:30-21:00 ч.
Ректорат
Аудитория 9
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

04.02.2018
/Неделя/
M074102-M164046
12:30-14:00 ч.
Ректорат
Аудитория 9
04.02.2018
/Неделя/
M074102-M164046
17:45-19:15 ч.
Ректорат
Аудитория 9
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

04.02.2018
/Неделя/
M074102-M164046
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 9
04.02.2018
/Неделя/
M074102-M164046
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФМ)
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

04.02.2018
/Неделя/
M074102-M164046
12:30-14:00 ч.
Ректорат
Аудитория 9
04.02.2018
/Неделя/
M074102-M164046
17:45-19:15 ч.
Ректорат
Аудитория 9
ЦЕНОВИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
M074102-M164046
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
04.02.2018
/Неделя/
M074102-M164046
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14