График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164016-M164048
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M164016-M164048
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

04.02.2018
/Неделя/
M164016-M164048
12:30-14:00 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
04.02.2018
/Неделя/
M164016-M164048
17:45-19:15 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОНП)
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164016-M164048
12:30-14:00 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M164016-M164048
17:45-19:15 ч.
Ректорат
Аудитория 3
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164016-M164048
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M164016-M164048
19:30-21:00 ч.
Ректорат
Аудитория 3
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА