График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Управление на човешките ресурси
Дисциплина Дата Час / зала
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M164012-M164047
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
АДМИНИСТРИРАНЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

06.10.2017
/Петък/
M164012-M164047
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

06.10.2017
/Петък/
M164012-M164047
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
УПРАВЛЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

06.10.2017
/Петък/
M164012-M164047
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2