График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕТОДИЧЕСКА И НОРМАТИВНА РАМКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M164028-M164028
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ЕКИПИТЕ В ПРОЕКТ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M164028-M164028
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
БЮДЖЕТИРАНЕ И ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M164028-M164028
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M164028-M164028
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306