График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M164035-M164055
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M164035-M164055
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M164035-M164055
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M164035-M164055
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306