График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167012-P167019
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 12
04.02.2018
/Неделя/
P167012-P167019
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 12
Управление на устойчивото развитие
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167012-P167019
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 12
04.02.2018
/Неделя/
P167012-P167019
19:30-21:00 ч.
Ректорат
Аудитория 12
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

04.02.2018
/Неделя/
P167012-P167019
14:15-15:45 ч.

Катедра
04.02.2018
/Неделя/
P167012-P167019
19:30-21:00 ч.

Катедра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

04.02.2018
/Неделя/
P167012-P167019
12:30-14:00 ч.
Ректорат
Аудитория 12
04.02.2018
/Неделя/
P167012-P167019
17:45-19:15 ч.
Ректорат
Аудитория 12
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ