График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВАЛУТНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

06.10.2017
/Петък/
M164005-M164013
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26
ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

06.10.2017
/Петък/
M164005-M164013
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

06.10.2017
/Петък/
M164005-M164013
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Ас. д-р ТАНЕР ИСМАИЛОВ

06.10.2017
/Петък/
M164005-M164013
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24