График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

04.02.2018
/Неделя/
P167002-P167010
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
04.02.2018
/Неделя/
P167002-P167010
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167002-P167010
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

04.02.2018
/Неделя/
P167002-P167010
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
04.02.2018
/Неделя/
P167002-P167010
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
КОНВЕНЦИИ И СПОГОДБИ В МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ВМДК)
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167002-P167010
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
04.02.2018
/Неделя/
P167002-P167010
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46