График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Дисциплина Дата Час / зала
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

04.02.2018
/Неделя/
P167013-P167013
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
P167013-P167013
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167013-P167013
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
P167013-P167013
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

04.02.2018
/Неделя/
P167013-P167013
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА