График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ И КОНЦЕПЦИИ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

06.10.2017
/Петък/
M164040-M164040
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

06.10.2017
/Петък/
M164040-M164040
14:00-18:00 ч.

Катедра
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Ас. ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВ

06.10.2017
/Петък/
M164040-M164040
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ
Ас. ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВ

06.10.2017
/Петък/
M164040-M164040
14:00-18:00 ч.

Катедра