График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Счетоводство и одит в банките
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

06.10.2017
/Петък/
M164016-M164048
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

06.10.2017
/Петък/
M164040-M164040
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА БАНКИТЕ
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

06.10.2017
/Петък/
M164029-M164029
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
БАНКОВ НАДЗОР
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

06.10.2017
/Петък/
M164029-M164029
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра