График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

06.10.2017
/Петък/
M164001-M164022
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ТЪРГОВСКО КРЕДИТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

06.10.2017
/Петък/
M164001-M164022
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

06.10.2017
/Петък/
M164001-M164022
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M164001-M164022
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72