График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
14:15-15:45 ч.

Катедра
04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
19:30-21:00 ч.

Катедра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
P167017-P167017
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167013-P167013
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
P167013-P167013
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72