График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

06.10.2017
/Петък/
M164004-M164011
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
МЕНИДЖМЪНТ НА КОРПОРАЦИИТЕ
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

06.10.2017
/Петък/
M164004-M164011
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
Управление на корпоративната собственост
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

06.10.2017
/Петък/
M164004-M164011
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
Антикризисно управление на корпорацията
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

06.10.2017
/Петък/
M164004-M164011
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра