График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Информационни технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р КРЕМЕНАК.МАРИНОВА-КОСТОВА

06.10.2017
/Петък/
M164018-M164018
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

06.10.2017
/Петък/
M164018-M164018
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р КРЕМЕНАК.МАРИНОВА-КОСТОВА

06.10.2017
/Петък/
M164018-M164018
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И АНАЛИЗ НА ДАННИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

06.10.2017
/Петък/
M164018-M164018
14:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра