График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Инвестиционен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ (ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛЕН)
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Гл. ас. д-р ЦВЕТАН ПАВЛОВ

ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ