График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167001-P167014
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
P167001-P167014
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

04.02.2018
/Неделя/
P167001-P167014
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
P167001-P167014
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Ас. д-р ЙОАНА ПЕТРОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167001-P167014
10:45-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
P167001-P167014
16:00-17:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

04.02.2018
/Неделя/
P167001-P167014
12:30-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
04.02.2018
/Неделя/
P167001-P167014
17:45-19:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА