График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ В БАНКАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ЦВЕТАН ПАВЛОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ

06.10.2017
/Петък/
M164044-M164045
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
ЦЕНТРАЛНО БАНКИРАНЕ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ
Ас. д-р ТАНЕР ИСМАИЛОВ

06.10.2017
/Петък/
M164044-M164045
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
МЕНИДЖМЪНТ НА БАНКОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M164044-M164045
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В БАНКАТА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M164044-M164045
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16