График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

06.10.2017
/Петък/
M164030-M164051
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 5
МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

06.10.2017
/Петък/
M164030-M164051
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 5
МЕЖДУНАРОДНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

06.10.2017
/Петък/
M164030-M164051
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС АЛИАНСИ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

06.10.2017
/Петък/
M164030-M164051
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 5