График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M134090-M164049
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ТЕХНОЛОГИИ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M134090-M164049
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ОЦЕНКИ НА МОДЕЛИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M134090-M164049
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
БЮДЖЕТНИ РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M134090-M164049
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16