График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

06.10.2017
/Петък/
M164008-M164046
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

06.10.2017
/Петък/
M164008-M164046
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Гл. ас. д-р ЦВЕТАН ПАВЛОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

06.10.2017
/Петък/
M164008-M164046
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА

06.10.2017
/Петък/
M164008-M164046
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24