График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ И КОНТРОЛИНГ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

04.02.2018
/Неделя/
P167005-P167005
10:45-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 5
04.02.2018
/Неделя/
P167005-P167005
16:00-17:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 5
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167005-P167005
14:15-15:45 ч.
Ректорат
Аудитория 11
04.02.2018
/Неделя/
P167005-P167005
19:30-21:00 ч.
Ректорат
Аудитория 11
СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Ас. д-р ЙОАНА ПЕТРОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167005-P167005
10:45-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 5
04.02.2018
/Неделя/
P167005-P167005
16:00-17:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 5
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФМК)
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167005-P167005
12:30-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
P167005-P167005
17:45-19:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ