График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
МЕНИДЖМЪНТ НА БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИИТЕ
Дисциплина Дата Час / зала
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167007-P167007
10:45-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3
04.02.2018
/Неделя/
P167007-P167007
16:00-17:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3
УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ И ФИРМЕНО ПОВЕДЕНИЕ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА

04.02.2018
/Неделя/
P167007-P167007
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
P167007-P167007
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

04.02.2018
/Неделя/
P167007-P167007
12:30-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3
04.02.2018
/Неделя/
P167007-P167007
17:45-19:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

04.02.2018
/Неделя/
P167007-P167007
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
P167007-P167007
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала