График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕТОДИЧЕСКА И НОРМАТИВНА РАМКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

17.02.2018
/Събота/
M164028-M164028
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ЕКИПИТЕ В ПРОЕКТ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

16.02.2018
/Петък/
M164028-M164028
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
БЮДЖЕТИРАНЕ И ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

17.02.2018
/Събота/
M164028-M164028
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

16.02.2018
/Петък/
M164028-M164028
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4