График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Счетоводство и одит в банките
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

15.02.2018
/Четвъртък/
M164016-M164048
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА БАНКИТЕ
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

БАНКОВ НАДЗОР
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ