График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

17.02.2018
/Събота/
M164001-M164022
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
ТЪРГОВСКО КРЕДИТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

16.02.2018
/Петък/
M164001-M164022
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

16.02.2018
/Петък/
M164001-M164022
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 7
БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

17.02.2018
/Събота/
M164001-M164022
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13