График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

16.02.2018
/Петък/
M164004-M164011
13:00-15:00 ч.
Аудитория 64
МЕНИДЖМЪНТ НА КОРПОРАЦИИТЕ
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

17.02.2018
/Събота/
M164004-M164011
13:00-15:00 ч.
Аудитория 64
Управление на корпоративната собственост
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

17.02.2018
/Събота/
M164004-M164011
08:30-10:30 ч.
Аудитория 64
Антикризисно управление на корпорацията
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

16.02.2018
/Петък/
M164004-M164011
10:30-12:30 ч.
Аудитория 64