График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Инвестиционен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ (ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛЕН)
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Гл. ас. д-р ЦВЕТАН ПАВЛОВ

17.02.2018
/Събота/
M134044-M154008
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

16.02.2018
/Петък/
M134044-M154008
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

16.02.2018
/Петък/
M134044-M154008
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ

17.02.2018
/Събота/
M134044-M154008
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45