График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

14.02.2018
/Сряда/
M134090-M164049
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
ТЕХНОЛОГИИ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

14.02.2018
/Сряда/
M134090-M164049
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
ОЦЕНКИ НА МОДЕЛИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

15.02.2018
/Четвъртък/
M134090-M164049
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
БЮДЖЕТНИ РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ

15.02.2018
/Четвъртък/
M134090-M164049
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51