График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

17.02.2018
/Събота/
M074102-M164046
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

17.02.2018
/Събота/
M074102-M164046
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Гл. ас. д-р ЦВЕТАН ПАВЛОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

16.02.2018
/Петък/
M074102-M164046
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 1
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА

16.02.2018
/Петък/
M074102-M164046
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61