График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Управление на човешките ресурси
Дисциплина Дата Час / зала
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА

02.02.2018
/Петък/
M164012-M164047
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42
АДМИНИСТРИРАНЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

04.02.2018
/Неделя/
M164012-M164047
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

03.02.2018
/Събота/
M164012-M164047
16:00-18:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
УПРАВЛЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

03.02.2018
/Събота/
M164012-M164047
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала