График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕТОДИЧЕСКА И НОРМАТИВНА РАМКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

03.02.2018
/Събота/
M164028-M164028
16:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 7
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ЕКИПИТЕ В ПРОЕКТ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

03.02.2018
/Събота/
M164028-M164028
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 205
БЮДЖЕТИРАНЕ И ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

02.02.2018
/Петък/
M164028-M164028
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42
СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164028-M164028
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207