График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВАЛУТНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

03.02.2018
/Събота/
M164005-M164013
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

02.02.2018
/Петък/
M164005-M164013
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42
ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

03.02.2018
/Събота/
M164005-M164013
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Ас. д-р ТАНЕР ИСМАИЛОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164005-M164013
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 9