График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ И КОНЦЕПЦИИ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

02.02.2018
/Петък/
M164040-M164040
14:30-16:30 ч.

Кабинет на титуляра
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Ас. ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВ

03.02.2018
/Събота/
M164040-M164040
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ
Ас. ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВ

03.02.2018
/Събота/
M164040-M164040
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63