График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Счетоводство и одит в банките
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

02.02.2018
/Петък/
M164016-M164048
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА БАНКИТЕ
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

03.02.2018
/Събота/
M164029-M164029
10:30-12:30 ч.

Кабинет на титуляра
БАНКОВ НАДЗОР
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

03.02.2018
/Събота/
M164029-M164029
16:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра