График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Мениджмънт на бизнесорганизациите
Дисциплина Дата Час / зала
ЧОВЕК И ОРГАНИЗАЦИЯ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164003-M164003
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

03.02.2018
/Събота/
M164003-M164003
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

02.02.2018
/Петък/
M164003-M164003
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 57
БИЗНЕССРЕДА И БИЗНЕСРИСК
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Ас. д-р СТАНИМИР СЛАВОВ

03.02.2018
/Събота/
M164003-M164003
16:00-18:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала