График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
МЕНИДЖМЪНТ НА КОРПОРАЦИИТЕ
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

02.02.2018
/Петък/
M164004-M164011
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Управление на корпоративната собственост
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

03.02.2018
/Събота/
M164004-M164011
10:30-12:30 ч.
Аудитория 64
Антикризисно управление на корпорацията
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ

03.02.2018
/Събота/
M164004-M164011
16:00-18:00 ч.
Аудитория 64