График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
Информационни технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р КРЕМЕНАК.МАРИНОВА-КОСТОВА

02.02.2018
/Петък/
M164018-M164018
14:30-16:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164018-M164018
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р КРЕМЕНАК.МАРИНОВА-КОСТОВА

03.02.2018
/Събота/
M164018-M164018
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17
БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И АНАЛИЗ НА ДАННИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

03.02.2018
/Събота/
M164018-M164018
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 17