График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 4)
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

03.02.2018
/Събота/
M134090-M164049
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
ТЕХНОЛОГИИ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

03.02.2018
/Събота/
M134090-M164049
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
ОЦЕНКИ НА МОДЕЛИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
M134090-M164049
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
БЮДЖЕТНИ РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ

02.02.2018
/Петък/
M134090-M164049
14:30-16:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24