График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Дисциплина Дата Час / зала
ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

06.10.2017
/Петък/
P167013-P167013
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

06.10.2017
/Петък/
P167013-P167013
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ

06.10.2017
/Петък/
P167013-P167013
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

06.10.2017
/Петък/
P167013-P167013
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14