График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

06.10.2017
/Петък/
P167006-P167016
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Гл. ас. д-р РАДОСВЕТА КРЪСТЕВА - ХРИСТОВА

06.10.2017
/Петък/
P167006-P167016
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Гл. ас. д-р БОЖИДАР БОЖИЛОВ

06.10.2017
/Петък/
P167006-P167016
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СЧЕТОВОДСТВО НА НЕФИНАНСОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ГРУПИ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Гл. ас. д-р ДИАНА КРУМОВА

06.10.2017
/Петък/
P167006-P167016
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63