График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
Стратегии в туризма
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Ас. д-р ЛЮБОМИРА ТОДОРОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Ас. д-р ПАВЛИН ПАВЛОВ

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

Туристическа политика
Доц. д-р ТИХОМИР ЛИЧЕВ