График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕОРИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

06.10.2017
/Петък/
P167001-P167014
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
МЕНИДЖЪРСКО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

06.10.2017
/Петък/
P167001-P167014
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
УПРАВЛЕНИЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

06.10.2017
/Петък/
P167001-P167014
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
ЕТИКА В БИЗНЕСА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА

06.10.2017
/Петък/
P167001-P167014
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2