График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ И КОНТРОЛИНГ
Дисциплина Дата Час / зала
ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

06.10.2017
/Петък/
P167005-P167005
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
СИТУАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

06.10.2017
/Петък/
P167005-P167005
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

06.10.2017
/Петък/
P167005-P167005
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

06.10.2017
/Петък/
P167005-P167005
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2