График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 3)
МЕНИДЖМЪНТ НА БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИИТЕ
Дисциплина Дата Час / зала
ЧОВЕК И ОРГАНИЗАЦИЯ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

06.10.2017
/Петък/
P167007-P167007
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

06.10.2017
/Петък/
P167007-P167007
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

06.10.2017
/Петък/
P167007-P167007
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
БИЗНЕССРЕДА И БИЗНЕСРИСК
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ

06.10.2017
/Петък/
P167007-P167007
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2